Dofinansowanie

Dofinansowanie 

W 2022 roku z Programu dofinansowania płatników składek

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

w ramach zadania – Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Firma EMAR otrzymała dofinansowanie

w kwocie:  165 206,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 206 508 zł

 

W ramach projektu zostały zrealizowane:

1 – zakup wózka widłowego,

2 – zakup i montaż oświetlenia przemysłowego na hali produkcyjnej i magazynowej,

3 – zakup i montaż systemu odciągowego wiórów i zapylenia

Wszystkie wyżej wymienione elementy znacząco poprawią warunki i jakość pracy w firmie EMAR206